Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Kasa-Bez-Wysiłku.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kasa-bez-wysilku.pl

Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w celu świadczenia usługi wynajmu samochodu z kierowcą oraz przewozu osób.

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzane dane osobowe to:

 • nazwa użytkownika
 • adres email
 • adres IP

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • administrator danych
 • podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celów, o których mowa powyżej, w szczególności podwykonawcy, wykonawcy i dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Twoje dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • prawo do ich sprostowania, kopiowania i modyfikowania
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.